Välfärdssamhället är en av 1900-talets viktigaste sociala innovationer. Välfärdspolitiken är dock inte en gång för alltid given. Förändringar i omgivningen gör att den tid efter annan omprövas. Röster har under senare decennier börjar höras om att den svenska välfärden är i kris. I år är det 50 år sedan den uppmärksammade boken Den ofärdiga välfärden kom ut och såldes i rekordupplagor. Den kom att bli en temperaturmätare på dåtidens välfärdssamhälle och dess brister. Vilka utmaningar ställs vi inför idag? Vilka grupper har halkat efter i den allmänna standardhöjningen i samhället? Vilka utmaningar ställs dagens välfärd inför? Vilka bilder ges av svensk välfärd i en tid då fakta tycks få mindre utrymme? Vid konferensen medverkar kapitelförfattare i den aktuella boken Den kantstötta välfärden. Alla deltagare får ett ex av boken.

Program (pdf)

Datum: 26 oktober 2017
Tid: 13:00-17:00
Plats: Lundqvist & Lindqvist
Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Lokal: St:a Clara
Anmäl dig här: https://goo.gl/7AfbjL
Sista anmälningsdag: 6 oktober