Centralförbundet för Socialt Arbete 

Postadress
Centralförbundet för Socialt Arbete
Box 24016
10450 Stockholm
E-post
info@csa.se

Organisationsnummer
802000-5578
Bankgironummer
5697-2698

Ordförande
Hans Swärd, 046-222 94 15, 0702-09 46 14
Byråföreståndare
Bengt Göransson, 070-796 45 41
Kassaförvaltare
Stefan Carlenius, 070-663 95 66
Handläggare av ansökningar från Svenska socialvårdsförbundets fonder och Axel Hirschs fond 1946
Maya Heckscher, 0733-795 723
Webbplatsen, loggor m.m
Jimmie Hjärtström, 072-371 43 23


CSA:s styrelse vald på årsmötet 18 maj 2016

Ordinarie ledamöter
Hans Swärd (Ordförande)
Lotta Persson, FSS (Vice ordförande)
Kristina Folkesson, TCO/Vision
Helena Frisk, Verdandi
Kent Främberg, ALRO
Josefin Johansson, SACO/SSR
Elisabeth Melin, SKL
Cecilia Sjölander, Allm. barnhuset
Claes Holmberg, FVO
Inger Forsgren , RFHL
Anna Raninen, CAN
Magnus Karlsson, Ersta/Sköndal

Suppleanter:
Barbro Rosberger
Kristofer Odö, CAN
Camilla Svenonius, Verdandi
Antonny Illes, RFHL
Graham Owen, FSS
Anna Lilja Qvarlander, SKL
Camilla Lantz, Vision
Kurt Sjölander, FVO
Lars Svedberg, Ersta/Sköndal