Centralförbundet för Socialt Arbete 

Org.nr: 802000-5578
E-post: info@csa.se
Webbplats: www.csa.se

Postadress
Centralförbundet för Socialt Arbete
Box 24016
10450 Stockholm
Ordförande: Hans Swärd Tel: 046-222 94 15; 0702 09 46 14
Byråföreståndare: Bengt Göransson 070-796 45 41
Kassaförvaltare: Stefan Carlenius 070-6639566
Maya Heckscher: Handläggare av ansökningar från Svenska socialvårdsförbundets fonder och Axel Hirschs fond 1946: 0733-795 723.
Webbplatsen, loggor m.m: Jimmie Hjärtström


CSA:s styrelse vald på årsmötet 18 maj 2016

Ordinarie ledamöter
Hans Swärd (Ordförande)
Lotta Persson, FSS (Vice ordförande)
Kristina Folkesson, TCO/Vision
Helena Frisk, Verdandi
Kent Främberg, ALRO
Josefin Johansson, SACO/SSR
Elisabeth Melin, SKL
Cecilia Sjölander, Allm. barnhuset
Claes Holmberg, FVO
Inger Forsgren , RFHL
Anna Raninen, CAN
Magnus Karlsson, Ersta/Sköndal

Suppleanter:
Barbro Rosberger
Kristofer Odö, CAN
Camilla Svenonius, Verdandi
Antonny Illes, RFHL
Graham Owen, FSS
Anna Lilja Qvarlander, SKL
Camilla Lantz, Vision
Kurt Sjölander, FVO
Lars Svedberg, Ersta/Sköndal