Kontakt

Centralförbundet för Socialt Arbete 

Postadress
Centralförbundet för Socialt Arbete
Box 24016
10450 Stockholm
E-post
info@csa.se

Organisationsnummer
802000-5578
Bankgironummer
5697-2698

Ordförande
Hans Swärd, 046-222 94 15, 0702-09 46 14

Kassaförvaltare
Stefan Carlenius, 070-663 95 66

Handläggare av ansökningar från Svenska socialvårdsförbundets fonder och Axel Hirschs fond 1946
Maya Heckscher, 0733-795 723

Webbplatsen, loggor m.m
Jimmie Hjärtström, 072-371 43 23


CSA:s styrelse vald på årsmötet 31 maj 2017

Ordinarie ledamöter
Hans Swärd (Ordförande)
Lotta Persson, FSS (Vice ordförande)
Kristina Folkesson, TCO/Vision
Camilla Svenonius, Verdandi
Kent Främberg, ALRO
Josefin Johansson, SACO/SSR
Elisabeth Melin, SKL
Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Claes Holmberg, FVO
Inger Forsgren , RFHL
Anna Raninen, CAN
Magnus Karlsson, Ersta/Sköndal
Yeshi Wondmeneh, LO/Kommunal

Suppleanter:
Barbro Rosberger
Kristofer Odö, CAN
Therese Andreasson, Verdandi
Jenny Pira, RFHL
Graham Owen, FSS
Anna Lilja Qvarlander, SKL
Camilla Lantz, Vision
Magnus Bodin, FVO
Lars Svedberg, Ersta/Sköndal
Camilla Sköld, SACO/SSR
Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset