Medlemmar

Alkoholproblematikers Riksorganisation (ALRO)

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

Föreningen  FVO

Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS)

Landsorganisationen i Sverige (LO)

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling (RFHL)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Svenskt Näringsliv

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Tjänstemännens Centralorganisation(TCO)