Välkommen till konferensen där boken ”Se helheten – om framgångsfaktorer i socialt arbete”, lanseras. Författarna, Titti Frisk Hagström och Lotta Persson har arbetat med socialt arbete under sina yrkesverksamma liv, och också varit involverade i socialpolitiska frågor i olika sammanhang. Lotta är bland annat vice ordförande i CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, som stöttat utgivningen av boken, och inbjuder till konferensen.

Med denna bok vill vi, som författare, dela med oss av vår bild av socialtjänstens uppdrag, utmaningar och tankar om nutid och framtid inom det sociala arbetet.

Konferensen är fullsatt.

Program (pdf)

Datum: 22 november 2017
Tid: 15:00-17:00
Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Lokal: St:a Clara
Sista anmälningsdag: 15 november