Ansök om bidrag

 Sista ansökningsdag 1 oktober 2018 

 

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

 
Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) prövar och delar ut bidrag från de av CSA förvaltade fonderna Stiftelsen Svenska socialvårdsförbundets samfond och Stiftelsen Axel Hirschs fond. Bidrag lämnas även från CSA:s och Cassels fondmedel.
Ansökan måste vara CSA:s kansli tillhanda den 1 februari eller den 1 oktober. Medsänd endast bilagor av stort intresse, i förekommande fall konferensprogram och för organisation / förening  stadgar och senaste verksamhetsberättelse med årsredovisning och underskrift av firmatecknare.

Ofullständigt ifyllda och för sent inkomna ansökningar behandlas ej.

Läs mer information om villkor, prioriteringsprinciper, ansökningsprocessen och praktiska anvisningar.

 

1. Vem är jag? 2. Arbetsuppgifter 3. Syfte med ansökan 4. Relevans för det sociala arbetet och socialpolitiken 5. Förväntat resultat av konferensen


Kostnadsberäkning:
Ange kostnadsposter (resekostnader, uppehälle , studieavgifter etc ) i fält (1) och ange summan (endast siffror) i nästkommande fält (2). En kostnadspost per fält. Formuläret räknar automatiskt ihop sökt belopp.


Du kan ladda upp flera filer åt gången genom att klicka på "välj fil", igen.