Tillsammans för den

Fattigdom, bostadsnöd, missbruk och barn som for illa. Det var några av alla de problem som bredde ut sig i Sverige under industrialismen och som tyvärr är aktuella än idag. Centralförbundet för Socialt Arbete bildades 1903 för att samla alla de föreningar som ville hitta lösningar på den sociala frågan.

Aktuellt

Dokumentation

Dokumentation från forskarseminariet i Umeå 15-16 januari 2020

Se film från seminariet och ladda ner presentationer Vi måste arbeta längre och pensionsåldern kommer också successivt att höjas. Men orkar vi, kan vi och vill vi? Det var några frågor som diskuterades på forskarseminariet i Umeå i januari 2020. Forskarseminariet i Umeå är en

Konferens

Till det sociala arbetets försvar!

Vårens konferens på World Social Work Day På konferensen fokuseras två teman som påverkar det sociala arbetet: den ökade individualiseringen och medikaliseringen, vilka innebär att de bredare makroekonomiska, politiska och institutionella drivkrafterna bakom dagens brännande sociala problem ignoreras. Den stora frågan är om de sociala

Konferens

Socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för denna nationella konferens i socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för: upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära

Scroll to Top