Tillsammans för den

Fattigdom, bostadsnöd, missbruk och barn som for illa. Det var några av alla de problem som bredde ut sig i Sverige under industrialismen och som tyvärr är aktuella än idag. Centralförbundet för Socialt Arbete bildades 1903 för att samla alla de föreningar som ville hitta lösningar på den sociala frågan.

Aktuellt

Till minne

Till minne av Ruth Wächter och Alec Carlberg

Centralförbundet för Socialt Arbete vill uppmärksamma två hederspristagare som nyligen gått ur tiden. Socionom Ruth Wächter utsågs till CSA:s hederspristagare 1983 för sina viktiga insatser. Sedan 1950-talet har hon knutit ihop forskning och praktik inom den sociala sektorn i Stockholm. Alec Carlberg tilldelades CSA:s hedersstipendium 2012 för sina omfattande och nydanande insatser för

INSTÄLLT

Konferensen inställd!

Konferensen är inställd med anledning av Coronaviruset samt vårt gemensamma ansvar för att minska smittspridningen. För frågor kontakta oss på info@csa.se. Konferensen skulle fokusera på två teman som påverkar det sociala arbetet: den ökade individualiseringen och medikaliseringen, vilka innebär att de bredare makroekonomiska, politiska och

Konferens

Socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för denna nationella konferens i socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för: upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära

Scroll to Top