Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) bildades 1903 som ett samarbetsorgan för föreningar med socialt progressiva idéer. Förbundet blev snabbt en samlingspunkt för dem som var intresserade av sociala reformer och drev i början av 1900-talet en vittförgrenad verksamhet med ett 30-tal föreningar. Man tog initiativ till undersökningar av sociala förhållanden och problem. Resultaten låg till grund för krav på sociala reformer och inrättandet av olika myndigheter.

Från 1921 gav förbundet kurser i utbildning för socialt arbete och startade Socialinstitutet i Stockholm 1921. Detta var landets första Socialhögskola.

I dag är förbundets huvudsakliga ändamål enligt stadgarna att främja utvecklingen på socialpolitikens område och därigenom bidra till klarläggande av förutsättningarna för framgångsrikt socialt arbete, genom att:

  • Bidra till publikationer av socialvetenskaplig betydelse.
  • Anordna konferenser i socialpolitiska frågor.
  • Gagna den socialpolitiska forskningen.