Tillsammans för den

Fattigdom, bostadsnöd, missbruk och barn som for illa. Det var några av alla de problem som bredde ut sig i Sverige under industrialismen och som tyvärr är aktuella än idag. Centralförbundet för Socialt Arbete bildades 1903 för att samla alla de föreningar som ville hitta lösningar på den sociala frågan.

Aktuellt

Stipendier

CSA-bidrag till arbetet för samhällsplacerade barn

Knas hemma är en ideell ungdomsförening som jobbar med rättigheter för samhällsplacerade barn och ungdomar. Under 2019 och 2020 fick Knas hemma bidrag av CSA, bland annat för att utbyta kunskap och erfarenheter med organisationen Who Cares? Scotland. – Utbytet har varit jätteinspirerande, säger Anna

Om CSA

Besluten bakom den första socionomutbildningen

För hundra år sedan fattade CSA:s styrelse två viktiga beslut som kom att förändra det sociala arbetet. Det var den 8 och 29 april 1920. Detta var starten på ett intensivt arbete som ledde till att den första socionomutbildningen inrättades i Sverige 1921 – Institutet

Böcker

Inställd konferens blir ny skrift!

Det allvarliga coronaläget tvingade oss tyvärr att ställa in konferensen ”Till det sociala arbetets försvar”. Nu jobbar vi istället för fullt med att göra om konferensen till ett nytt nummer av CSA:s småskrifter. Huvudföreläsarna och paneldeltagarna kommer att reflektera över konferensens tema i skrift och

Scroll to Top