Till minne av Ruth Wächter och Alec Carlberg

Centralförbundet för Socialt Arbete vill uppmärksamma två hederspristagare som nyligen gått ur tiden. Socionom Ruth Wächter utsågs till CSA:s hederspristagare 1983 för sina viktiga insatser. Sedan 1950-talet har hon knutit ihop forskning och praktik inom den sociala sektorn i Stockholm. Alec Carlberg tilldelades CSA:s hedersstipendium 2012 för sina omfattande och nydanande insatser för missbrukare, fattiga och andra som befinner sig i samhällets utkant.  Ruth Wächter föddes …

Till minne av Ruth Wächter och Alec Carlberg Läs mer »

Dokumentation från forskarseminariet i Umeå 15-16 januari 2020

Se film från seminariet och ladda ner presentationer Vi måste arbeta längre och pensionsåldern kommer också successivt att höjas. Men orkar vi, kan vi och vill vi? Det var några frågor som diskuterades på forskarseminariet i Umeå i januari 2020. Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom …

Dokumentation från forskarseminariet i Umeå 15-16 januari 2020 Läs mer »

Konferensen inställd!

Konferensen är inställd med anledning av Coronaviruset samt vårt gemensamma ansvar för att minska smittspridningen. För frågor kontakta oss på info@csa.se. Konferensen skulle fokusera på två teman som påverkar det sociala arbetet: den ökade individualiseringen och medikaliseringen, vilka innebär att de bredare makroekonomiska, politiska och institutionella drivkrafterna bakom dagens brännande sociala problem ignoreras. Den stora …

Konferensen inställd! Läs mer »

Socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för denna nationella konferens i socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för: upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer, samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med …

Socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer Läs mer »

Dags att nominera till hedersstipendiet 2020!

Vem vill du nominera till CSA:s hedersstipendium 2020? Hedersstipendiet ska delas ut till en person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken, eller som har gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Nominera gärna redan nu, genom att klicka här!

Forskarseminarium i Umeå 15-16 januari 2020

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området. Årets tema är Förlängt arbetsliv – förutsättningar, utmaningar och konsekvenser Vi välkomnar …

Forskarseminarium i Umeå 15-16 januari 2020 Läs mer »

Socionomernas ord om yrkets förändring

I boken ”Rekordårens socionomer. Utbildning, yrkeserfarenheter och livshistorier i ett livsperspektiv.” ger flera socionomer röst åt yrkets utveckling sedan de så kallade rekordåren i slutet av 1960-talet. De berättar hur socialt arbete påverkades av oljekrisen i mitten av 70-talet och skildrar hur den ekonomiska krisen på 90-talet ledde till nedskärningar och åtstramningar. Läsaren får också …

Socionomernas ord om yrkets förändring Läs mer »

Birkagården ny medlem!

På årsmötet den 23 maj, valdes Hemgården Birkagården in som ny medlemsorganisation i CSA. Birkagården skapades 1912 som en mötesplats för boende i den fattiga stockholmsstadsdelen Birkastan och en arena där människor från olika samhällsskikt och trosinriktningar kunde mötas. Målen är desamma idag, att skapa mötesplatser, gemenskap och glädje i en mängd olika aktiviteter, för …

Birkagården ny medlem! Läs mer »

Kunskap om den sociala processen är avgörande för att våldet ska få ett slut

Årets hederspristagare berättar: Kunskap om den sociala processen är avgörande för att våldet ska få ett slut – Min forskning visar att våldet kan ta sin början i en individuell handling, ha en individuell orsak och ett individuellt ansvar, men att det inte stannar vid det, berättar Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid …

Kunskap om den sociala processen är avgörande för att våldet ska få ett slut Läs mer »

CSA:s hedersutmärkelse 2019 går till professor Margareta Hydén

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till en person som på ett framstående sätt ”bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken” eller ”gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet”. I år riktas sökarljuset …

CSA:s hedersutmärkelse 2019 går till professor Margareta Hydén Läs mer »

Scroll to Top