Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för den nationella konferensen om socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för: upptäckt utredning och bedömning skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med …

Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer Läs mer »

Ny bok om Anna Whitlock

Boken ”Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare” av Anders Johnson lanseras nu av Förlaget Näringslivshistoria. Anna Whitlock var en av pionjärerna i CSA – en kvinnosakskämpe, som verkade när det moderna Sverige tog form. I den skola som Anna grundade 1878 kom hon att införa många pedagogiska nyheter, som vi idag ser som självklara i …

Ny bok om Anna Whitlock Läs mer »

Beställ skriften ”Till det sociala arbetets försvar!” kostnadsfritt

I mars tvingades vi ställa in konferensen ”Till det sociala arbetets försvar!” på grund av coronapandemin, men nu har vi glädjen att presentera den skrift som vi skapade istället. I detta tredje nummer av CSA:s skriftserie diskuterar författarna de humanistiska värden som är viktiga att försvara men som idag hotas av den ökade individualiseringen och …

Beställ skriften ”Till det sociala arbetets försvar!” kostnadsfritt Läs mer »

CSA-bidrag till arbetet för samhällsplacerade barn

Knas hemma är en ideell ungdomsförening som jobbar med rättigheter för samhällsplacerade barn och ungdomar. Under 2019 och 2020 fick Knas hemma bidrag av CSA, bland annat för att utbyta kunskap och erfarenheter med organisationen Who Cares? Scotland. – Utbytet har varit jätteinspirerande, säger Anna Sabelström, verksamhetsledare på Knas hemma. Det har varit lärorikt att se …

CSA-bidrag till arbetet för samhällsplacerade barn Läs mer »

Till minne av Ruth Wächter och Alec Carlberg

Centralförbundet för Socialt Arbete vill uppmärksamma två hederspristagare som nyligen gått ur tiden. Socionom Ruth Wächter utsågs till CSA:s hederspristagare 1983 för sina viktiga insatser. Sedan 1950-talet har hon knutit ihop forskning och praktik inom den sociala sektorn i Stockholm. Alec Carlberg tilldelades CSA:s hedersstipendium 2012 för sina omfattande och nydanande insatser för missbrukare, fattiga och andra som befinner sig i samhällets utkant.  Ruth Wächter föddes …

Till minne av Ruth Wächter och Alec Carlberg Läs mer »

Dokumentation från forskarseminariet i Umeå 15-16 januari 2020

Se film från seminariet och ladda ner presentationer Vi måste arbeta längre och pensionsåldern kommer också successivt att höjas. Men orkar vi, kan vi och vill vi? Det var några frågor som diskuterades på forskarseminariet i Umeå i januari 2020. Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom …

Dokumentation från forskarseminariet i Umeå 15-16 januari 2020 Läs mer »

Inställd konferens blir ny skrift!

Det allvarliga coronaläget tvingade oss tyvärr att ställa in konferensen ”Till det sociala arbetets försvar”. Nu jobbar vi istället för fullt med att göra om konferensen till ett nytt nummer av CSA:s småskrifter. Huvudföreläsarna och paneldeltagarna kommer att reflektera över konferensens tema i skrift och på så sätt får den tilltänkta publiken ta del av …

Inställd konferens blir ny skrift! Läs mer »

Dags att nominera till hedersstipendiet 2020!

Vem vill du nominera till CSA:s hedersstipendium 2020? Hedersstipendiet ska delas ut till en person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken, eller som har gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Nominera gärna redan nu, genom att klicka här!

Forskarseminarium i Umeå 15-16 januari 2020

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området. Årets tema är Förlängt arbetsliv – förutsättningar, utmaningar och konsekvenser Vi välkomnar …

Forskarseminarium i Umeå 15-16 januari 2020 Läs mer »

Scroll to Top