Socionomernas ord om yrkets förändring

I boken ”Rekordårens socionomer. Utbildning, yrkeserfarenheter och livshistorier i ett livsperspektiv.” ger flera socionomer röst åt yrkets utveckling sedan de så kallade rekordåren i slutet av 1960-talet. De berättar hur socialt arbete påverkades av oljekrisen i mitten av 70-talet och skildrar hur den ekonomiska krisen på 90-talet ledde till nedskärningar och åtstramningar. Läsaren får också …

Socionomernas ord om yrkets förändring Läs mer »

Birkagården ny medlem!

På årsmötet den 23 maj, valdes Hemgården Birkagården in som ny medlemsorganisation i CSA. Birkagården skapades 1912 som en mötesplats för boende i den fattiga stockholmsstadsdelen Birkastan och en arena där människor från olika samhällsskikt och trosinriktningar kunde mötas. Målen är desamma idag, att skapa mötesplatser, gemenskap och glädje i en mängd olika aktiviteter, för …

Birkagården ny medlem! Läs mer »

Kunskap om den sociala processen är avgörande för att våldet ska få ett slut

Årets hederspristagare berättar: Kunskap om den sociala processen är avgörande för att våldet ska få ett slut – Min forskning visar att våldet kan ta sin början i en individuell handling, ha en individuell orsak och ett individuellt ansvar, men att det inte stannar vid det, berättar Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid …

Kunskap om den sociala processen är avgörande för att våldet ska få ett slut Läs mer »

CSA:s hedersutmärkelse 2019 går till professor Margareta Hydén

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till en person som på ett framstående sätt ”bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken” eller ”gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet”. I år riktas sökarljuset …

CSA:s hedersutmärkelse 2019 går till professor Margareta Hydén Läs mer »

Årsmöte 23 maj kl. 17

Välkommen till CSA:s årsmöte torsdagen den 23 maj kl. 17. Varje medlemsorganisation får representeras av tre personer. Plats: Konferenshuset, Drottninggatan 55 (över gården), i Stockholm. Anmälan skickas till stefan.carlenius@telia.com.

Hans Swärd i podcasten Lära Från Lärda

CSA:s ordförande Hans Swärd är gäst i podcasten Lära Från Lärda och samtalar kring boken “Bedöma och åtgärda fattigdom“. #114 Fattigdom med Hans Swärd Vid sekelskiftet 1900 började statsmakten på allvar se fattigdom som samhällets ansvar, även om det redan tidigare funnits åtgärder för att stötta och hjälpa fattiga. 1918 antog Sveriges riksdag den första fattigvårdslagen. Men utöver lagar har även samhällets syn …

Hans Swärd i podcasten Lära Från Lärda Läs mer »

Betydelsen av mänskliga relationer i socialt arbete

Den 19 mars firades World Social Work Day över hela världen och Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA, passade på att bjuda in till konferens. Temat: ”Konsten att vara socialarbetare – styrkan i de mänskliga relationerna”. Dagens konferencier i den fullsatta salen var Kristofer Odö. Kristofer sitter i CSA:s styrelse, som representant för medlemsorganisationen CAN, Centralförbundet …

Betydelsen av mänskliga relationer i socialt arbete Läs mer »

Maria Thell

Maria Thell är Barnombud och samordnare i barnrättsfrågor på organisationen Maskrosbarn. Den 19 mars kommer hon att lyfta ungas möte med socialtjänsten. Detta gör hon tillsammans med Matilda Karlsson, tidigare ungdom på Maskrosbarn. Här ger Maria en kort beskrivning av föreläsningen. ”…och så gick jag därifrån och då tar det ju typ tre månader innan …

Maria Thell Läs mer »

Jessica Sjögren

En av föreläsarna den 19 mars är Jessica Sjögren, fil dr i socialt arbete, som disputerade 2018 med Med relationen som redskap: Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten. Så här sammanfattar Jessica själv vad hon kommer att prata om under dagen. Jag utgår från avhandlingen Temat för konferensen är Konsten att vara socialarbetare – …

Jessica Sjögren Läs mer »

Britta Grassman

Jag har varit verksam inom socialtjänsten inom barn och familj i Stockholm sedan början av 90-talet, som socialsekreterare på barn- och ungdomsgrupp och under många år som familjehemssekreterare inom familjehemsvården. Sedan 2012 jag även arbetat med personalhandledning för yrkesverksamma, parallellt med mitt arbete på socialtjänsten. Jag har i hög utsträckning arbetat i mångkulturella miljöer vilket …

Britta Grassman Läs mer »

Scroll to Top