Årsmöte 23 maj kl. 17

Välkommen till CSA:s årsmöte torsdagen den 23 maj kl. 17. Varje medlemsorganisation får representeras av tre personer. Plats: Konferenshuset, Drottninggatan 55 (över gården), i Stockholm. Anmälan skickas till stefan.carlenius@telia.com.

Hans Swärd i podcasten Lära Från Lärda

CSA:s ordförande Hans Swärd är gäst i podcasten Lära Från Lärda och samtalar kring boken “Bedöma och åtgärda fattigdom“. #114 Fattigdom med Hans Swärd Vid sekelskiftet 1900 började statsmakten på allvar se fattigdom som samhällets ansvar, även om det redan tidigare funnits åtgärder för att stötta och hjälpa fattiga. 1918 antog Sveriges riksdag den första fattigvårdslagen. Men utöver lagar har även samhällets syn …

Hans Swärd i podcasten Lära Från Lärda Läs mer »

Betydelsen av mänskliga relationer i socialt arbete

Den 19 mars firades World Social Work Day över hela världen och Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA, passade på att bjuda in till konferens. Temat: ”Konsten att vara socialarbetare – styrkan i de mänskliga relationerna”. Dagens konferencier i den fullsatta salen var Kristofer Odö. Kristofer sitter i CSA:s styrelse, som representant för medlemsorganisationen CAN, Centralförbundet …

Betydelsen av mänskliga relationer i socialt arbete Läs mer »

Maria Thell

Maria Thell är Barnombud och samordnare i barnrättsfrågor på organisationen Maskrosbarn. Den 19 mars kommer hon att lyfta ungas möte med socialtjänsten. Detta gör hon tillsammans med Matilda Karlsson, tidigare ungdom på Maskrosbarn. Här ger Maria en kort beskrivning av föreläsningen. ”…och så gick jag därifrån och då tar det ju typ tre månader innan …

Maria Thell Läs mer »

Jessica Sjögren

En av föreläsarna den 19 mars är Jessica Sjögren, fil dr i socialt arbete, som disputerade 2018 med Med relationen som redskap: Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten. Så här sammanfattar Jessica själv vad hon kommer att prata om under dagen. Jag utgår från avhandlingen Temat för konferensen är Konsten att vara socialarbetare – …

Jessica Sjögren Läs mer »

Britta Grassman

Jag har varit verksam inom socialtjänsten inom barn och familj i Stockholm sedan början av 90-talet, som socialsekreterare på barn- och ungdomsgrupp och under många år som familjehemssekreterare inom familjehemsvården. Sedan 2012 jag även arbetat med personalhandledning för yrkesverksamma, parallellt med mitt arbete på socialtjänsten. Jag har i hög utsträckning arbetat i mångkulturella miljöer vilket …

Britta Grassman Läs mer »

My Eriksson

Vilket område jobbar du med? Socialtjänsten, myndighet/utredning barn – och unga. Hur länge har du gjort det? Ca 20 år Vad är viktigt för dig i det sociala arbetet med människor? För mig är det viktigt att det finns tid till samtal med barn/unga, föräldrar och andra vuxna som vi möter i det dagliga arbetet. …

My Eriksson Läs mer »

Peter Hagberg

Yrkesverksam socionom sedan 2006 som nu jobbar som chef inom den sociala barn- och ungdomsvården sedan ett år tillbaka. Jobbar nu på socialförvaltningen i Lund som enhetschef för Resursenheten barn och unga och har hand om familjebehandling, förebyggande arbete, kontaktverksamhet och samordningsverksamhet. Har sedan examen arbetat som ungdomsbehandlare på HVB, socialsekreterare inom vuxen samt projektledare …

Peter Hagberg Läs mer »

Izabella Eriksson

Jag har arbetat som socialsekreterare med inriktning utredning och uppföljning för barn och unga 0-21 år i 2 år. Jag arbetar sedan en månad tillbaka som behandlingspedadog på HVB för ungdomar mellan 13-18 år. Viktigast Det viktigaste för mig i det sociala arbetet är att möta och se andra människor och att bevara fokus på …

Izabella Eriksson Läs mer »

Filmade intervjuer från Forskarseminarium i Umeå 2019

Forskarseminarium i Umeå 16-17 januari 2019 anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Längst ner finner du powerpoint-presentationer Ladda ner powerpoint-presentationer

Scroll to Top