CSA:s hedersstipendium till Cecilia Heule

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Till 2015 års hedersstipendiat …

CSA:s hedersstipendium till Cecilia Heule Läs mer »

Årsmöte onsdagen 27 maj 2015

Välkommen till Centralförbundets för Socialt Arbetes ÅRSMÖTE onsdagen 27 maj 2015 kl. 16.30 i Konferenshuset Drottninggatan 55 (I tr. över gården), Stockholm

Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter

Onsdagen den 20 maj 2015 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken. Den stolta portalparagrafen finns kvar men lagen har ändrats 189 gånger sedan 1982. Lagen kom som en reaktion mot ett moraliserande och omhändertagande synsätt. Respekten för den enskilde och frigörande av människors egna resurser betonades. Liksom att sociala problem …

Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter Läs mer »

FORSA:s nationella symposium i Norrköping 2015

FORSA Östergötland i samarbete med FORSA riks presenterar 2015 års nationella symposium: Det globala i det lokala 23-24 mars, 2015 Norrköping Idag är det mer uppenbart än någonsin tidigare att våra villkor påverkas av globala förhållanden och förändringar. Det som händer i vår omvärld innebär utmaningar för det sociala arbetets lokala praktik. Omvärldsförändringarna påverkar oss, …

FORSA:s nationella symposium i Norrköping 2015 Läs mer »

Forskar­seminarium i Umeå, 14-15 januari 2015

Temat för 2015 års forskarseminarium är: En sjukförsäkring att lita på? 2015 fyller sjukförsäkringen i Sverige 60 år. Vi välkomnar som vanligt doktorander, väletablerade forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt årliga forskarseminarium, som anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Hälften …

Forskar­seminarium i Umeå, 14-15 januari 2015 Läs mer »

Vilka är barns rättigheter 2014? – 25 år efter barnkonventionen

Välkommen till en seminariedag 12 november i Stockholm om hur FN:s Barnkonvention efterlevs. Hur bra är vi på att ta till vara barnens rättigheter? Seminariet arrangeras i samarbete med Forte, Föreningen Sveriges socialchefer och Sveriges kommuner och landsting. Seminariet vänder sig i första hand till forskare, praktiker, politiker, beslutsfattare och andra aktörer som arbetar med …

Vilka är barns rättigheter 2014? – 25 år efter barnkonventionen Läs mer »

CSA:s hedersutmärkelse 2014 till radioproducenten Ylva Mårtens

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Till 2014 års hedersstipendiat …

CSA:s hedersutmärkelse 2014 till radioproducenten Ylva Mårtens Läs mer »

Årsmöte den 22 maj 2014

CSA har årsmöte den 22 maj kl 17.oo. Mer information fås via CSA:s telefon: 08-6639607 (vidarekoppling då exp. är stängd).

Scroll to Top