2013 års hedersstipendiat

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar sedan 1982 ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till någon person, som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet. Till 2013 års hedersstipendiat har utsetts professor emerita Gunvor Andersson, Lunds universitet. Med priset vill vi uppmärksamma och hedra hennes omfattande och gedigna …

2013 års hedersstipendiat Läs mer »

CSA och FAS har nyligen givit ut denna antologi på Liber förlag.

Vägar till välfärd – IDÉER, INSPIRATÖRER, KONTROVERSER, PERSPEKTIV Hur ska man göra för att trygga en god levnads- standard för människor? Vem ska ha ansvaret för välfärden? Vad ska trygghetssystemen omfatta och vilka nivåer ska de ha? Vilka krav ska ställas på människor för att de ska få tillgång till olika social- försäkringar? Vi kommer …

CSA och FAS har nyligen givit ut denna antologi på Liber förlag. Läs mer »

Sök ur fonderna

Bidrag från CSA och dess fonder ska sökas före 1 februari och 1 oktober. Välkomna!

Scroll to Top