Konferens 19 mars 2019: Konsten att vara socialarbetare – styrkan i de mänskliga relationerna

Välkommen till vårens konferens med CSA!

Konsten att vara socialarbetare – styrkan i de mänskliga relationerna

Den 19 mars firas World Social Work Day över hela världen. Årets tema handlar om ”att stärka betydelsen av mänskliga relationer”. Därför bjuder Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA, in till en konferens där vi fördjupar oss i relationens betydelse i det sociala arbetet ur olika perspektiv: brukarens, professionens och forskningens.

OBS! Konferensen är nu är fullbokad, vi tar nedan emot din anmälan till reservlista*.

Inbjudan: Konsten att vara socialarbetare – styrkan i de mänskliga relationerna

Datum: 19 mars 2019
Tid: 13.00–16.45 (dagen avslutas med mingel till kl. 18.30)
Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18 i Liljeholmen

Till anmälan

Forskarseminarium i Umeå 16-17 januari 2019

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Årets tema är funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd

Plats
Peterson-Bergersalen i Umeå Folkets Hus, Vasagatan 15, Umeå.

Arrangörer
Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Syfte
Syftet med seminariet är att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning, samt att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom socialförsäkringsområdet.

Antal deltagare
Det totala antalet platser är begränsat till cirka 90. Hälften av platserna är reserverade för forskare.

För forskare och doktorander
Forte och CSA har anslagit medel för att möjliggöra för forskare och doktorander att delta. Denna kategori deltagare kommer inte att debiteras några kostnader för seminariet (inkl. måltider), hotell och resa om bokning sker genom seminariearrangören. Vid avvikande rese/hotellbokning debiteras eventuell överskjutande kostnad.

Seminarieavgift
För övriga deltagare gäller en seminarieavgift om SEK 4000 exkl. moms.
Avgiften inkluderar luncher, för- och eftermiddagskaffe samt middag.
Hotell, resa och transfer ingår inte.

Hotell & Resa
Bokning av hotell och resa görs via den länk som bifogas anmälningsbekräftelsen som sänds ut senast vecka 46. Bokningsavgift tillkommer med 10 % på nettokostnaden.
Seminariearrangörerna har bokat Comfort Hotel Winn, Skolgatan 62.
Pris per enkelrum och natt: SEK 915 exkl. moms. Frukost ingår. Priset för hotell gäller om bokning sker genom seminariearrangören.
Pris för flyg som anges vid bokning gäller endast angiven resa. Vid avvikande resebokning kan eventuell överskjutande kostnad komma att debiteras. Sker bokning senare än angivet datum (30 november) betalas eventuell överskjutande kostnad av deltagaren.

Kostnader
Kostnader för deltagare vilka inte är knutna till universitet kommer att debiteras respektive organisation i efterhand. Var vänlig ange faktureringsadress samt ev. kostnadsställe och attestant vid anmälan.

Anmälan
Anmälan är bindande och ska vara Försäkringskassans huvudkontor tillhanda senast den 26 oktober 2018. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna. Till anmälan

Bekräftelse
Plats kan inte garanteras då antalet är begränsat. Information om man har fått plats sänds ut senast under vecka 46.

För fullständigt program (uppdateras löpande) besök www.forsakringskassan.se

Information
Jenny Mann, jenny.mann@forsakringskassan.se eller tel. 010-116 92 84

Konferens: Fattigvårdslagen 100 år – var står vi idag?

För 100 år sedan, år 1918, tog första världskriget slut. Det var inbördeskrig i Finland, vi fick allmän rösträtt i Sverige och riksdagen tog i juni beslut om en fattigvårdslag. Sverige var vid denna tid ett fattigt land, barn auktionerades ut, rotegång mellan gårdar och att flytta till fattighuset var sätt att överleva.

Så hur ser det ut nu 100 år senare? Är Sverige ett föregångsland? Har den moralistiska synen på att människor inte själva klarar sin ekonomi försvunnit? Hur har barn det som lever upp med knappa ekonomiska resurser? Hur ser boendesituationen ut för dem som inte klarar bostadsmarknadens krav? Klarar socialtjänsten att vara det yttersta skyddsnätet för dem som inte kan ta del av övriga samhällsinsatser?

Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA, bjuder in till en eftermiddag för att prata om dessa angelägna frågor. Deltagandet är kostnadsfritt och du bjuds in till mingel efter föreläsningarna för att kunna fortsätta samtal med övriga kursdeltagare.

Varmt välkommen att anmäla dig!


Stockholm

Datum: 17 oktober 2018
Tid: 13:00-17:00
Plats: Wenner-Gren CenterSveavägen 166, 113 46 Stockholm
Ladda ned program och inbjudan

Anmälan stängd. Kontakta oss på info@csa.se för eventuell reservplats.


Örebro

Datum: 24 oktober 2018
Tid: 13:00-17:00
Plats: Örebro slottKansligatan 1, 703 61 Örebro
Ladda ned program och inbjudan

Anmälan stängd. Kontakta oss på info@csa.se för eventuell reservplats.


 

CSA:s hedersutmärkelse 2018 till professor Bo Vinnerljung

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett stipendium till någon person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

Till 2018 års hedersstipendiat har utsetts Bo Vinnerljung. Vinnerljung är professor emeritus vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet samt seniorforskare i klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Vinnerljung disputerade 1996 vid Lunds universitet på en avhandling som hade titeln Fosterbarn som vuxna. Han har sedan utvecklats till en skicklig registerforskare och har ofta arbetat med nationella kohortstudier och interventionsstudier i tvärvetenskapliga forskargrupper.

Hans akademiska meritlista är mycket imponerande med ett hundratal internationella publikationer i erkända vetenskapliga tidskrifter.

Ett centralt tema i Vinnerljungs forskning har varit socialt utsatta barns utveckling. Vad som vägt tungt i motiveringen för hedersutnämningen är att han genom sin forskning påvisat behovet och vikten av att uppmärksamma skola och hälsa för samhällsvårdade barn. Detta är en grupp som har sämst förutsättningar i dessa avseenden och de har sämre odds för att få ett bra liv, jämfört med andra barn. De har en högre risk att få en rad andra problem som vuxna.

Vinnerljungs forskning har visat att det är vanligt att samhällsvårdade barn har stora kunskapsluckor. De har flyttat runt och fått dålig hjälp både hemma och i skolan. Deras hälsoproblem har ofta inte uppmärksammats därför att barnen ställts vid sidan av skolhälsovården. Ofta har den här typen av problem uppstått under samhällsvården och det är svårt att skylla på föräldrarna. Samhället har därför ett stort ansvar.

Vinnerljung är inte bara en skicklig forskare utan han har också fullföljt universitetens tredje uppgift på ett eminent sätt. Det innebär att han på ett pedagogiskt sätt har delat med sig av sin kunskap. Bland annat har han på ett övertygande sätt visat att stöd i skolan och en större uppmärksamhet av barns hälsa ger goda resultat och med relativt små insatser för de samhällsvårdade barnen.

Detta är viktiga forskningsresultat som kan åstadkomma förändringar för utsatta barn både på kort och lång sikt. Det är därför en stor ära för CSA att tilldela Bo Vinnerljung årets hedersutmärkelse.

 

Nominera till årets hederspris

Välkommen att nominera mottagare till årets hederspris

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av och ett stipendium till någon person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

Vi vill ha nomineringarna innan den 10 april 2018 på info@csa.se.

Filmade intervjuer med föreläsare från Forskarseminarium i Umeå 2018

Forskarseminarium i Umeå 2018 anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Ann-Zofie Duvander – Föräldraförsäkringen – köns- och klassperspektiv

Marie Evertsson – Föräldraledighet i kvinnliga samkönade par

Roger Klinth – Frihet, jämlikhet, faderskap – om relationen mellan faderskap och svenskhet i kommunikationen av svensk familjepolitik till utlandet

Mons Oppedal – Barns rett til materiell velferd – Hva er situasjonen i Norge?

Konferens: Socialt arbete och socialpolitik – 20 mars 2018

Datum: 20 mars 2018
Tid: 13:00-17:00
Plats: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm.
Lokal: Axel Wennergren
Anmäl dig här: Konferensen är fullsatt och det går inte längre att anmäla sig! 

Sista anmälningsdag: 6 mars 2018

Direkt i anslutning till konferensen bjuds det på mingel med snittar kl 17:00 – 18:00.

Centralförbundet för Socialt Arbete bjuder in till konferensen

SOCIALT ARBETE OCH SOCIALPOLITIK

Den 20 mars 2018 är Den internationella socialarbetardagen – World Social Work Day. Den äger alltid rum den 3:e tisdagen i mars månad världen över och vill lämna viktiga budskap till regeringar, myndigheter och omgivningen om det sociala arbetets betydelse och vikten av social rättvisa och mänskliga rättigheter. I Sverige har det sociala arbetet växt fram i nära anknytning till socialpolitiken och dessa band är viktiga att upprätthålla i dagens samhälle om vi ska lösa de sociala problem vi står inför. Vid konferensen medverkar bland andra kapitelförfattare i CSA:s nyutgivna bok Socialt arbete och socialpolitik – om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse. Alla deltagare får ett ex av boken.

UR PROGRAMMET

  • Bostadsfrågan – en angelägenhet för socialpolitiken
  • Kriminalitet som socialt problem
  • Den sociala barnavården
  • Utbildning inom socialt arbete

Bland föreläsarna kan nämnas Gunvor Andersson, professor i socialt arbete, Linda Lindblom, Brottsförebyggande rådet, Roger Qvarsell, idéhistoriker, Hans Swärd, professor i socialt arbete och Kerstin Thörn, universitetslektor i idéhistoria.

Moderator: Josefine Johansson, Akademikerförbundet SSR

Välkommen med din anmälan senast den 6 mars. Konferensen är kostnadsfri.  Platsen kan överlåtas. Bokad men ej utnyttjad plats debiteras 500 kr. Vid frågor info@csa.se.

Forskarseminarium i Umeå den 17-18 januari 2018

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Välkommen till forskarseminarium i Umeå den 17 och 18 januari 2018. Temat för 2018 års seminarium är:

Barn och föräldrar i socialförsäkringen

Vi välkomnar som vanligt doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt seminarium. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Seminariedagarna kommer innehålla presentationer med följande innehåll:

Bengt Sandin Barnbidraget som social innovation
Pernilla Leviner Barnkonventionen som svensk lag – konsekvenser, utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns rättigheter   
Mons Oppedal Barns rett til materiell velferd – Hva er situasjonen i Norge?
Ann-Zofie Duvander Föräldraförsäkringen – köns- och klassperspektiv
Nina Karnehed Graviditetsrelaterade besvär: Hur ersätter socialförsäkringen?
Viveca Östberg Ojämlikhet i barns levnadsvillkor och hälsa – resultat från Välfärdsundersökningarna för barn och ungdomar
Hanna Hultin Barn- och familjeförmånernas betydelse för barnhushållens ekonomi – utveckling över tid
Roger Klinth Frihet, jämlikhet och faderskap – om barn och pappor i svensk familjepolitik
Marie Evertsson Föräldraledighet i samkönade par
Evelyn Khoo Den svenska sociala barnavården ur ett internationellt perspektiv

De två dagarna avslutas med ett panelsamtal på temat: Föräldraförsäkringen – i vems intresse?

För fullständigt program och mer information besök www.forsakringskassan.se

Anmälan
Anmälan görs via följande länk senast den 13 oktober: Anmälan