Forskarseminarium i Umeå 16-17 januari 2019

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Årets tema är funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd

Plats
Peterson-Bergersalen i Umeå Folkets Hus, Vasagatan 15, Umeå.

Arrangörer
Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Syfte
Syftet med seminariet är att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning, samt att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom socialförsäkringsområdet.

Antal deltagare
Det totala antalet platser är begränsat till cirka 90. Hälften av platserna är reserverade för forskare.

För forskare och doktorander
Forte och CSA har anslagit medel för att möjliggöra för forskare och doktorander att delta. Denna kategori deltagare kommer inte att debiteras några kostnader för seminariet (inkl. måltider), hotell och resa om bokning sker genom seminariearrangören. Vid avvikande rese/hotellbokning debiteras eventuell överskjutande kostnad.

Seminarieavgift
För övriga deltagare gäller en seminarieavgift om SEK 4000 exkl. moms.
Avgiften inkluderar luncher, för- och eftermiddagskaffe samt middag.
Hotell, resa och transfer ingår inte.

Hotell & Resa
Bokning av hotell och resa görs via den länk som bifogas anmälningsbekräftelsen som sänds ut senast vecka 46. Bokningsavgift tillkommer med 10 % på nettokostnaden.
Seminariearrangörerna har bokat Comfort Hotel Winn, Skolgatan 62.
Pris per enkelrum och natt: SEK 915 exkl. moms. Frukost ingår. Priset för hotell gäller om bokning sker genom seminariearrangören.
Pris för flyg som anges vid bokning gäller endast angiven resa. Vid avvikande resebokning kan eventuell överskjutande kostnad komma att debiteras. Sker bokning senare än angivet datum (30 november) betalas eventuell överskjutande kostnad av deltagaren.

Kostnader
Kostnader för deltagare vilka inte är knutna till universitet kommer att debiteras respektive organisation i efterhand. Var vänlig ange faktureringsadress samt ev. kostnadsställe och attestant vid anmälan.

Anmälan
Anmälan är bindande och ska vara Försäkringskassans huvudkontor tillhanda senast den 26 oktober 2018. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna. Till anmälan

Bekräftelse
Plats kan inte garanteras då antalet är begränsat. Information om man har fått plats sänds ut senast under vecka 46.

För fullständigt program (uppdateras löpande) besök www.forsakringskassan.se

Information
Jenny Mann, jenny.mann@forsakringskassan.se eller tel. 010-116 92 84

Konferens: Fattigvårdslagen 100 år – var står vi idag?

För 100 år sedan, år 1918, tog första världskriget slut. Det var inbördeskrig i Finland, vi fick allmän rösträtt i Sverige och riksdagen tog i juni beslut om en fattigvårdslag. Sverige var vid denna tid ett fattigt land, barn auktionerades ut, rotegång mellan gårdar och att flytta till fattighuset var sätt att överleva.

Så hur ser det ut nu 100 år senare? Är Sverige ett föregångsland? Har den moralistiska synen på att människor inte själva klarar sin ekonomi försvunnit? Hur har barn det som lever upp med knappa ekonomiska resurser? Hur ser boendesituationen ut för dem som inte klarar bostadsmarknadens krav? Klarar socialtjänsten att vara det yttersta skyddsnätet för dem som inte kan ta del av övriga samhällsinsatser?

Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA, bjuder in till en eftermiddag för att prata om dessa angelägna frågor. Deltagandet är kostnadsfritt och du bjuds in till mingel efter föreläsningarna för att kunna fortsätta samtal med övriga kursdeltagare.

Varmt välkommen att anmäla dig!


Stockholm

Datum: 17 oktober 2018
Tid: 13:00-17:00
Plats: Wenner-Gren CenterSveavägen 166, 113 46 Stockholm
Ladda ned program och inbjudan

Anmälan stängd. Kontakta oss på info@csa.se för eventuell reservplats.


Örebro

Datum: 24 oktober 2018
Tid: 13:00-17:00
Plats: Örebro slottKansligatan 1, 703 61 Örebro
Ladda ned program och inbjudan

Anmälan stängd. Kontakta oss på info@csa.se för eventuell reservplats.


 

Forskarseminarium i Umeå den 17-18 januari 2018

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Välkommen till forskarseminarium i Umeå den 17 och 18 januari 2018. Temat för 2018 års seminarium är:

Barn och föräldrar i socialförsäkringen

Vi välkomnar som vanligt doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt seminarium. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Seminariedagarna kommer innehålla presentationer med följande innehåll:

Bengt Sandin Barnbidraget som social innovation
Pernilla Leviner Barnkonventionen som svensk lag – konsekvenser, utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns rättigheter   
Mons Oppedal Barns rett til materiell velferd – Hva er situasjonen i Norge?
Ann-Zofie Duvander Föräldraförsäkringen – köns- och klassperspektiv
Nina Karnehed Graviditetsrelaterade besvär: Hur ersätter socialförsäkringen?
Viveca Östberg Ojämlikhet i barns levnadsvillkor och hälsa – resultat från Välfärdsundersökningarna för barn och ungdomar
Hanna Hultin Barn- och familjeförmånernas betydelse för barnhushållens ekonomi – utveckling över tid
Roger Klinth Frihet, jämlikhet och faderskap – om barn och pappor i svensk familjepolitik
Marie Evertsson Föräldraledighet i samkönade par
Evelyn Khoo Den svenska sociala barnavården ur ett internationellt perspektiv

De två dagarna avslutas med ett panelsamtal på temat: Föräldraförsäkringen – i vems intresse?

För fullständigt program och mer information besök www.forsakringskassan.se

Anmälan
Anmälan görs via följande länk senast den 13 oktober: Anmälan

Forskarseminarium i Umeå, 18 och 19 januari 2017

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för teoretiker och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Välkommen till forskarseminarium i Umeå, 18 och 19 januari 2017. Temat för 2017 års forskarseminarium är:

Migration och Socialförsäkringen

För fullständigt program och mer information besök www.forsakringskassan.se

Plats
Peterson-Bergersalen i Umeå Folkets Hus, Vasagatan 15, Umeå.

Arrangörer
Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Syfte
Syftet med seminariet är att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning, samt att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom socialförsäkringsområdet.

Antal deltagare
Det totala antalet platser är begränsat till cirka 90. Hälften av platserna är reserverade för forskare.

För forskare och doktorander
Forte och CSA har anslagit medel för att möjliggöra för forskare och doktorander att delta. Denna kategori deltagare kommer inte att debiteras några kostnader för seminariet (inkl. måltider), hotell och resa om bokning sker genom seminariearrangören.

Seminarieavgift
För övriga deltagare gäller en seminarieavgift om SEK 3000 exkl. moms.

Avgiften inkluderar luncher, för- och eftermiddagskaffe, middag samt dokumentation.

Hotell, resa och transfer ingår inte.

Hotell & Resa
Bokning av hotell och resa görs via den länk som bifogas i anmälningsbekräftelsen. Bokningsavgift tillkommer med 10 % på nettokostnaden.

Seminariearrangörerna har bokat Comfort Hotel Winn, Skolgatan 62.

Pris per enkelrum och natt: SEK 896 exkl. moms. Frukost ingår. Priset för hotell gäller om bokning sker genom seminariearrangören.

Pris för flyg som anges vid bokning gäller endast angiven resa. Vid avvikande resebokning debiteras eventuell överskjutande kostnad.

Kostnader
Kostnader för deltagare vilka inte är knutna till universitet kommer att debiteras respektive organisation i efterhand. Var vänlig ange faktureringsadress samt ev. kostnadsställe och attestand vid anmälan.

Anmälan
Anmälan är bindande och ska vara Försäkringskassans huvudkontor tillhanda senast den 30 oktober 2016. Anmälan görs via länken Anmälan nedan. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna.

Anmälan


Bekräftelse

Bekräftelse sänds ut senast under vecka 46.

Information
Johan Sandberg, johan.s.sandberg@forsakringskassan.se eller tel. 010-116 32 28

Forskarseminarium i Umeå 13-14 januari 2016

Tema: Arbetslivet och Socialförsäkringen

Plats
Peterson-Bergersalen i Umeå Folkets Hus, Vasagatan 15, Umeå.

Arrangörer
Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Syfte
Syftet med seminariet är att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning, samt att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom socialförsäkringsområdet.

Antal deltagare
Det totala antalet platser är begränsat till cirka 90. Hälften av platserna är reserverade för forskare.

För forskare
Forte och CSA har anslagit medel för att möjliggöra för forskare att delta. Denna kategori deltagare kommer inte att debiteras några kostnader för seminariet (inkl. måltider), hotell och resa om bokning sker genom seminariearrangören.

Seminarieavgift
För övriga deltagare gäller en seminarieavgift om SEK 3000 exkl. moms.
Avgiften inkluderar luncher, för- och eftermiddagskaffe, middag samt dokumentation.

Hotell, resa och transfer ingår inte.

Hotell & Resa
Bokning av hotell och resa görs via den länk som bifogas i anmälningsbekräftelsen. Bokningsavgift tillkommer med 10 % på nettokostnaden.

Seminariearrangörerna har bokat Comfort Hotel Winn, Skolgatan 62.

Pris per enkelrum och natt: SEK 945 inkl. moms. Frukost ingår. Priset för hotell gäller om bokning sker genom seminariearrangören.

Pris för flyg som anges vid bokning gäller endast angiven resa. Vid avvikande resebokning debiteras eventuell överskjutande kostnad.

Kostnader
Kostnader för deltagare vilka inte är knutna till universitet kommer att debiteras respektive organisation i efterhand. Var vänlig ange faktureringsadress samt ev. kostnadsställe och attestand vid anmälan.

Anmälan
Anmälan är bindande och ska vara Försäkringskassans huvudkontor tillhanda senast den 8 november 2015. Anmälan görs via länken Anmälan nedan. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna.

Anmälan

Preliminärt program (som uppdateras löpande) finns här

Bekräftelse
Bekräftelse sänds ut senast under vecka 48.

Information
Jenny Mann, jenny.mann@forsakringskassan.se eller tel. 010-116 92 84

Professioner i omvandling – socialsekreterare som gisslan, hantlangare eller möjliggörare?

Onsdag 14 oktober 2015 kl 13.00-16.00. Södertörns högskola, Flemingsberg

Anmälan senast 7 oktober på korta.nu/professioneriomvandling

Medverkande
Lotta Tillberg, docent forskar om den praktiska kunskapens betydelse i arbetslivet, Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Ett antal socialsekreterare läser ur gestaltningar av sin yrkesverksamhet

Hans Swärd, professor i Socialt arbete vid Lunds universitet

Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Åsa Furén Thulin, sektionschef SKL

Se inbjudan här

Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter

Onsdagen den 20 maj 2015
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken. Den stolta portalparagrafen finns kvar men lagen har ändrats 189 gånger sedan 1982. Lagen kom som en reaktion mot ett moraliserande och omhändertagande synsätt. Respekten för den enskilde och frigörande av människors egna resurser betonades. Liksom att sociala problem inte bara berodde på individen utan också handlade om politik. Men vad blev det av alla goda intentioner? Hur har lagen tillämpats över tid? Och hur tillämpas den i dag? En översyn av lagen kommer allt närmare. Vilka värderingar och synsätt är nu de rådande? Vad kan vinnas och vad kan gå förlorat i en parlamentarisk utredning? Studiedagen vänder sig till alla som har ett intresse av att öka sina kunskaper inom det socialpolitiska fältet.

Vi vänder oss till alla som på skilda sätt verkar inom området:

  • Politiker och opinionsbildare.
  • Fältarbetare, socialsekreterare, frivilligorganisationer m fl.
    Forskare och andra engagerade inom ämnen som socialt arbete, sociologi och statsvetenskap.
  • Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, och andra myndigheter på området.
  • Studenter på socionomprogrammet och andra samhällsvetenskapliga utbildningar.
  • Kommunala förvaltningar och nämnder inom fältet, inte minst socialtjänsten.
  • Civilsamhället såsom brukar- och anhörigorganisationer. Under dagen delas 2015 års Socialpolitiska hederspris ut.
Läs programmet här.

Forskar­seminarium i Umeå, 14-15 januari 2015

Temat för 2015 års forskarseminarium är:

En sjukförsäkring att lita på?

2015 fyller sjukförsäkringen i Sverige 60 år. Vi välkomnar som vanligt doktorander, väletablerade forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt årliga forskarseminarium, som anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Hälften av de totalt 90 deltagarplatserna tillfaller forskare och hälften praktiker. Syftet med seminariet är såväl att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning som att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna.

Läs mer: Program och information om seminariet

Vilka är barns rättigheter 2014? – 25 år efter barnkonventionen

barnkonventionen25_sv_text_cmyk

Välkommen till en seminariedag 12 november i Stockholm om hur FN:s Barnkonvention efterlevs. Hur bra är vi på att ta till vara barnens rättigheter? Seminariet arrangeras i samarbete med Forte, Föreningen Sveriges socialchefer och Sveriges kommuner och landsting. Seminariet vänder sig i första hand till forskare, praktiker, politiker, beslutsfattare och andra aktörer som arbetar med barns och ungas rätt i samhället.

Medverkande är Bengt Sandin, Linköpings universitet, Bodil Rasmusson, Lunds universitet, Johanna Schiratzki, Ersta Sköndal högskola, Anna Lundberg, Malmö högskola, Solveig Hägglund, Karlstad universitet med flera.

Dagen leds av Ylva Mårtens, radiojournalist och initiativtagare till P1-programmet Barnen.

Klicka här för anmälan och mer information

 

Seminariet arrangeras i samarbete med:

loggon-sem-barnkonventionen

CSA som socialpolitisk kraft

CSA som socialpolitisk kraftMed anledning av att CSA:s mångårige medarbetare och nuvarande byråföreståndare och kassaförvaltare Bengt Göransson fyller 90 år inbjuder förbundet Dig till ett halvdagseminarium om CSA som socialpolitisk kraft torsdagen den 20 mars 2014.

Inbjudan och program »

Vi vill att du senast 10 mars 2014 anmäler ditt deltagande och är noga med att lämna återbud om du inte kan delta, eftersom platsantalet är begränsat.

FULLSATT!

Plats: Lundqvist & Lindqvist Möten Tändstickspalatset, V. Trädgårdsgatan 15, Stockholm.