Seminarium

Filmade intervjuer från Forskarseminarium i Umeå 2019

Forskarseminarium i Umeå 16-17 januari 2019 anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Längst ner finner du powerpoint-presentationer Ladda ner powerpoint-presentationer

Forskarseminarium i Umeå 16-17 januari 2019

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området. Årets tema är funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd Plats Peterson-Bergersalen i Umeå …

Forskarseminarium i Umeå 16-17 januari 2019 Läs mer »

Konferens: Fattigvårdslagen 100 år – var står vi idag?

För 100 år sedan, år 1918, tog första världskriget slut. Det var inbördeskrig i Finland, vi fick allmän rösträtt i Sverige och riksdagen tog i juni beslut om en fattigvårdslag. Sverige var vid denna tid ett fattigt land, barn auktionerades ut, rotegång mellan gårdar och att flytta till fattighuset var sätt att överleva. Så hur …

Konferens: Fattigvårdslagen 100 år – var står vi idag? Läs mer »

Forskarseminarium i Umeå den 17-18 januari 2018

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området. Välkommen till forskarseminarium i Umeå den 17 och 18 januari 2018. Temat …

Forskarseminarium i Umeå den 17-18 januari 2018 Läs mer »

Forskarseminarium i Umeå, 18 och 19 januari 2017

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för teoretiker och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området. Välkommen till forskarseminarium i Umeå, 18 och 19 januari 2017. Temat för …

Forskarseminarium i Umeå, 18 och 19 januari 2017 Läs mer »

Forskarseminarium i Umeå 13-14 januari 2016

Tema: Arbetslivet och Socialförsäkringen Plats Peterson-Bergersalen i Umeå Folkets Hus, Vasagatan 15, Umeå. Arrangörer Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Syfte Syftet med seminariet är att sprida kunskap och att stimulera till ny forskning, samt att stimulera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och …

Forskarseminarium i Umeå 13-14 januari 2016 Läs mer »

Professioner i omvandling – socialsekreterare som gisslan, hantlangare eller möjliggörare?

Onsdag 14 oktober 2015 kl 13.00-16.00. Södertörns högskola, Flemingsberg Anmälan senast 7 oktober på korta.nu/professioneriomvandling Medverkande Lotta Tillberg, docent forskar om den praktiska kunskapens betydelse i arbetslivet, Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Ett antal socialsekreterare läser ur gestaltningar av sin yrkesverksamhet Hans Swärd, professor i Socialt arbete vid Lunds universitet Camilla Sköld, socialpolitisk chef, …

Professioner i omvandling – socialsekreterare som gisslan, hantlangare eller möjliggörare? Läs mer »

Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter

Onsdagen den 20 maj 2015 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken. Den stolta portalparagrafen finns kvar men lagen har ändrats 189 gånger sedan 1982. Lagen kom som en reaktion mot ett moraliserande och omhändertagande synsätt. Respekten för den enskilde och frigörande av människors egna resurser betonades. Liksom att sociala problem …

Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter Läs mer »

Forskar­seminarium i Umeå, 14-15 januari 2015

Temat för 2015 års forskarseminarium är: En sjukförsäkring att lita på? 2015 fyller sjukförsäkringen i Sverige 60 år. Vi välkomnar som vanligt doktorander, väletablerade forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt årliga forskarseminarium, som anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Hälften …

Forskar­seminarium i Umeå, 14-15 januari 2015 Läs mer »

Vilka är barns rättigheter 2014? – 25 år efter barnkonventionen

Välkommen till en seminariedag 12 november i Stockholm om hur FN:s Barnkonvention efterlevs. Hur bra är vi på att ta till vara barnens rättigheter? Seminariet arrangeras i samarbete med Forte, Föreningen Sveriges socialchefer och Sveriges kommuner och landsting. Seminariet vänder sig i första hand till forskare, praktiker, politiker, beslutsfattare och andra aktörer som arbetar med …

Vilka är barns rättigheter 2014? – 25 år efter barnkonventionen Läs mer »

Scroll to Top