CSA:s hedersutmärkelse 2018 till professor Bo Vinnerljung

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett stipendium till någon person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet.

Till 2018 års hedersstipendiat har utsetts Bo Vinnerljung. Vinnerljung är professor emeritus vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet samt seniorforskare i klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Vinnerljung disputerade 1996 vid Lunds universitet på en avhandling som hade titeln Fosterbarn som vuxna. Han har sedan utvecklats till en skicklig registerforskare och har ofta arbetat med nationella kohortstudier och interventionsstudier i tvärvetenskapliga forskargrupper.

Hans akademiska meritlista är mycket imponerande med ett hundratal internationella publikationer i erkända vetenskapliga tidskrifter.

Ett centralt tema i Vinnerljungs forskning har varit socialt utsatta barns utveckling. Vad som vägt tungt i motiveringen för hedersutnämningen är att han genom sin forskning påvisat behovet och vikten av att uppmärksamma skola och hälsa för samhällsvårdade barn. Detta är en grupp som har sämst förutsättningar i dessa avseenden och de har sämre odds för att få ett bra liv, jämfört med andra barn. De har en högre risk att få en rad andra problem som vuxna.

Vinnerljungs forskning har visat att det är vanligt att samhällsvårdade barn har stora kunskapsluckor. De har flyttat runt och fått dålig hjälp både hemma och i skolan. Deras hälsoproblem har ofta inte uppmärksammats därför att barnen ställts vid sidan av skolhälsovården. Ofta har den här typen av problem uppstått under samhällsvården och det är svårt att skylla på föräldrarna. Samhället har därför ett stort ansvar.

Vinnerljung är inte bara en skicklig forskare utan han har också fullföljt universitetens tredje uppgift på ett eminent sätt. Det innebär att han på ett pedagogiskt sätt har delat med sig av sin kunskap. Bland annat har han på ett övertygande sätt visat att stöd i skolan och en större uppmärksamhet av barns hälsa ger goda resultat och med relativt små insatser för de samhällsvårdade barnen.

Detta är viktiga forskningsresultat som kan åstadkomma förändringar för utsatta barn både på kort och lång sikt. Det är därför en stor ära för CSA att tilldela Bo Vinnerljung årets hedersutmärkelse.

 

1 Comment

Comments are closed.