Konferens 19 mars 2019: Konsten att vara socialarbetare – styrkan i de mänskliga relationerna

Den 19 mars firas World Social Work Day över hela världen. Årets tema handlar om ”att stärka betydelsen av mänskliga relationer”. Därför bjuder Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA, in till en konferens där vi fördjupar oss i relationens betydelse i det sociala arbetet ur olika perspektiv: brukarens, professionens och forskningens.

Dagens föreläsare

Konferens

Maria Thell

Maria Thell är Barnombud och samordnare i barnrättsfrågor på organisationen Maskrosbarn. Den 19 mars kommer hon att lyfta ungas möte med socialtjänsten. Detta gör hon

Konferens

Jessica Sjögren

En av föreläsarna den 19 mars är Jessica Sjögren, fil dr i socialt arbete, som disputerade 2018 med Med relationen som redskap: Om socialsekreterare, klientarbete

Dagens praktikerpanel

Deltagarna i praktikerpanelen fick i uppgift att presentera sig själva och beskriva synen på vad som är viktigt i det sociala arbetet med människor.

Konferens

Britta Grassman

Jag har varit verksam inom socialtjänsten inom barn och familj i Stockholm sedan början av 90-talet, som socialsekreterare på barn- och ungdomsgrupp och under många

Konferens

My Eriksson

Vilket område jobbar du med? Socialtjänsten, myndighet/utredning barn – och unga. Hur länge har du gjort det? Ca 20 år Vad är viktigt för dig

Konferens

Peter Hagberg

Yrkesverksam socionom sedan 2006 som nu jobbar som chef inom den sociala barn- och ungdomsvården sedan ett år tillbaka. Jobbar nu på socialförvaltningen i Lund

Konferens

Izabella Eriksson

Jag har arbetat som socialsekreterare med inriktning utredning och uppföljning för barn och unga 0-21 år i 2 år. Jag arbetar sedan en månad tillbaka

OBS! Konferensen är är fullbokad!

Inbjudan: Konsten att vara socialarbetare – styrkan i de mänskliga relationerna

Datum: 19 mars 2019
Tid: 13.00–16.45 (dagen avslutas med mingel till kl. 18.30)
Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18 i Liljeholmen

Scroll to Top