Socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för denna nationella konferens i socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för:

  • upptäckt,
  • utredning och bedömning,
  • skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer,
  • samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig både till forskare och praktiskt verksamma på området våld i nära relationer.

UR PROGRAMMET:

Föreläsningar av bland annat Marianne Hester, professor vid Centre for Gender and Violence Research, Bristol University, Margareta Hydén, professor emerita och Carl-Göran Svedin, professor emeritus. Seminarier om bl a skyddade boenden, risk- och skyddsbedömningar, barnets väg genom Barnahus, insatser för barn som upplever våld med mera.

MER INFORMATION:

Information om Abstracts/Anmälan om seminariemedverkan kommer inom kort!

ARRANGÖRER:

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stiftelsen Allmänna Barnhuset med flera.

Scroll to Top