Konferensen om fattigdom

I slutet av oktober 2018 arrangerade CSA en konferens om fattigdom i Stockholm respektive Örebro. Konferensen hade namnet ”Fattigvårdslagen 100 år – var står vi idag?”. Här hittar du filmer från föreläsningarna, du får träffa några av besökarna och kan försjunka i reportage från dagen. 

För 100 år sedan, 1918, beslutade riksdagen om en fattigvårdslag. Det var också året då första världskriget tog slut. Det var inbördeskrig i Finland och här i Sverige infördes allmän rösträtt. Vid den här tiden var Sverige ett fattigt land. Barn auktionerades ut. Människor tvingades till rotegång mellan gårdar. Och att flytta till fattighuset var ett sätt att överleva.

Hur ser det ut 100 år senare?

Är Sverige ett föregångsland? Har den moralistiska synen försvunnit vad gäller människor som inte själva klarar sin ekonomi? Hur har barn det som lever med knappa ekonomiska resurser? Hur ser boendesituationen ut för dem som inte klarar av bostadsmarknadens krav? Lyckas socialtjänsten vara det yttersta skyddsnätet för dem som inte kan ta del av övriga samhällsinsatser?

Intervjuer med föreläsare

Dokumentation

Bakgrunden till fattigvårdslagstiftningen

”Det är av yttersta vikt att kartlägga de fattigas livsförhållanden och fattigdomen som socialt problem”. Så sade Ivar Svensson 1904. Han var före detta överläkare

Intervjuer med deltagare​

Filmer från föreläsningarna