Kontakt

Centralförbundet för Socialt Arbete 

Postadress
Centralförbundet för Socialt Arbete
Box 24016
10450 Stockholm
E-post
info@csa.se

Organisationsnummer
802000-5578
Bankgironummer
5697-2698

Ordförande
Hans Swärd, 046-222 94 15, 0702-09 46 14

Kassaförvaltare
Stefan Carlenius, 070-663 95 66

Handläggare av ansökningar från Svenska socialvårdsförbundets fonder och Axel Hirschs fond 1946
Maya Heckscher, 0733-795 723

Webbplatsen, loggor m.m
Jimmie Hjärtström, 072-371 43 23


CSA:s styrelse vald på årsmötet 15 maj 2018

Ordinarie ledamöter 
Alexandru Panican, FORSA
Anna Whitaker, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Camilla Svenonius, Verdandi
Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Elin Hågeby, Maskrosbarn
Elisabeth Melin, SKL
Graham Owen, FSS
Hans Swärd (Ordförande)
Inger Forsgren, RFHL
Josefine Johansson, SACO/SSR (Vice ordförande)
Kristina Folkesson, TCO/Vision
Magnus Bodin, FVO
Stefan Carlenius (Kassaförvaltare)
Kristofer Odö, CAN
Yeshi Wondmeneh, LO/Kommunal

Suppleanter:
Anna Lilja Qvarlander, SKL
Inger Dunér, FVO
Jenny Pira, RFHL
Vakant, CAN
Martin Börjeson, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Rúna Baianstov, FORSA
Terese Jarland, Maskrosbarn
Theres Andreasson, Verdandi
Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset