Ökad kunskap

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) arbetar för att på olika sätt bidra till utvecklingen av framgångsrikt socialt arbete. Förbundet ger bland annat ut socialvetenskapliga publikationer, ordnar konferenser, uppmuntrar socialpolitisk forskning och håller kontakten med utländska forskare och organisationer.

CSA:s hedersstipendium

Varje år sedan 1982 delar CSA ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt har

Dokumentation

Här samlar vi dokumentation från föreläsningar och konferenser. 2019 Att se fram emot: Konsten att vara socialarbetare – styrkan i

Fördjupa dig i CSA:s historia

Socialt arbete i mer än 100 år

Centralförbundet för Socialt arbete (CSA) bildades 1903 som ett samarbetsorgan för föreningar med socialt progressiva idéer. Under åren har förbundet bland annat fungerat som en

Ordföranden genom tiderna

1903–1915 Ernst Beckman (1850–1924) Ernst Beckman var CSA:s förste ordförande. Efter studier och utlandsvistelser blev han 1880 redaktör och utgivare av Ny Illustrerad Tidning och knöts några

Kvinnorna i CSA

Kvinnorna i CSA:s historia har varit riktiga pionjärer, på lite olika sätt. De flesta var änkor eller ogifta och hade därför möjlighet att använda sin