Hedersstipendium

Varje år sedan 1982 delar CSA ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt har bidragit till att utveckla det sociala arbetet. 2018 gick utmärkelsen till professor Bo Vinnerljung, som belönades med diplom och ett resestipendium värt 20 000 kronor. 2019 års hedersstipendium presenteras den 23 maj.

Här är samtliga hedersstipendiater:

2018 Bo Vinnerljung, professor.
2017 Ersta Vändpunkten
2016 Fountain House, Stockholm
2015 Cecilia Heule vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
2014 Ylva Mårtens, radioproducent.
2013 Gunvor Andersson, Lunds universitet.
2012 Alec Carlberg, hedersdoktor
2011 Föreningen Musketörerna i Rågsved
2010 Tidningen Situation Sthlm samt Maria Wallin, chefredaktör för tidningen Socialpolitik.
2009 Claudette Skilving, enhetschef, Stockholm och Leif Redestig, utvecklingsledare, Helsingborg.
2008 Kerstin Wigzell, generaldirektör.
2007 Bengt Börjeson, professor.
2006 Sharat Hjältar, Fryshuset, Stockholm.
2005 Per-Olof Kristenson, chefredaktör.
2004 Ulla Pettersson, professor.
2003 Alain Topor
2002 Lars Lilled
2001 Jerker Björkman och Ann Boklund-Palm.
2000 Bo Forsén & Lars Fryk, socionomer.
1999 Ingen stipendiat utsedd.
1998 Beatrice Toll, arbetsterapeut.
1997 Bengt Göransson, socionom.
1996 Bo Ståldal, föreståndare Folkets Hus.
1995 Birger Stark, socialchef.
1994 Ann Margret Pettersson, sjuksköterska.
1993 Stig Åhs, med. lic.
1992 Ingvar Nordin, förbundsdirektör.
1991 Bertil Bagger-Sjöbeck, avdelningsdirektör.
1990 Ruth Nysjö, kurator.
1989 Bengt Andersson, socialdirektör.
1988 Harry “Myran” Widemyr, socialinspektör.
1987 Harriet Jakobsson, universitetslektor.
1986 Marcus Lundberg, Marcusgruppen.
1985 Bengt Hedlén, socialdirektör.
1984 Ingen stipendiat utsedd.
1983 Ruth Wächter, socionom.
1982 Kerstin Lindholm, universitetslektor, fil lic.