Konferensen inställd!

Konferensen är inställd med anledning av Coronaviruset samt vårt gemensamma ansvar för att minska smittspridningen. För frågor kontakta oss på info@csa.se.

Konferensen skulle fokusera på två teman som påverkar det sociala arbetet: den ökade individualiseringen och medikaliseringen, vilka innebär att de bredare makroekonomiska, politiska och institutionella drivkrafterna bakom dagens brännande sociala problem ignoreras.

Den stora frågan är om de sociala professionerna kan inta en ledande roll när det gäller att återaktualisera frågan om behovet av socialpolitiska prioriteringar och kollektiv jämlikhet för att bättre kunna uppfylla sitt eget samhällsmandat?

Våra postmoderna samhällen rör sig i dag alltmer mot en individualistisk inriktning, som har fått allvarliga konsekvenser för det sociala arbetets praktik som får lösa strukturella problem med individuella insatser. Det har också fått konsekvenser för forskningen som i ökad utsträckning gynnar meritering och karriär frikopplad från socialt arbete och brukare.

Det finns planer på att sjukvården ska ta över huvudansvaret för skadligt bruk, medicinering anses vara lösningen på bekostnad av individens hela livssituation. Vilken roll kommer socialt arbete att tilldelas i gränssnittet till hälso- och sjukvården?

Konferensen innehåller både föreläsningar och panelsamtal. Den riktar sig till både forskare och praktiskt verksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt andra med intresse för ämnet.

Föreläsningar av Alexandru Panican, docent vid Socialhögkskolan, Lunds universitet och Mats Ekendahl, professor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

I panelerna deltar Sune Sunesson, Lotta Persson, Camilla Sköld, Martin Börjeson, Björn Fries, Yvonne Zätterman Åberg, Gunborg Brännström, Anders Bergmark.

Arrangör: Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA)

Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18 i Liljeholmen Tid: 13.00–17.00 dagen avslutas med mingel.

Scroll to Top